Sunday, 7 December 2014

visi dan misi surau nurul furqan

PENGENALAN

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah s.w.t terbinalah sebuah surau di Sekolah Kebangsaan Chemara yang dinamakan Surau Nurul Furqan. Berkat usaha dan kerjasama daripada semua guru, para waris serta komitmen yang tinggi daripada ahli jawatankuasa pembinaan surau telah berjaya menyiapkan projek pembinaan surau. Pembiayaan surau ini adalah hasil sumbangan guru-guru dan semua waris. Selain itu sumbangan juga turut diterima daripada orang ramai serta sumbangan daripada orang perseorangan .


VISI


SURAU NURUL FURQAN

CEMERLANG

MENJELANG 2015


MISI


Memantapkan
penghayatan amali
&
rohani ke arah
kecemerlangan yang
seimbang


 MATLAMAT

Pembinaan surau ini adalah
diharapkan dapat memberi
keselesaan kepada pelajar-pelajar
SK Chemara dalam menjalani proses
pengajaran & pembelajaran yang
berhubung dengan tuntutan agama
serta kemasyarakatan. Selain itu,
usaha ini juga dapat melahirkan
pelajar-pelajar yang cemerlang
sahsiah dan ketinggian akal budi.
Seterusnya akan melahirkan
generasi yang berilmu,
berketrampilan dan sentiasa
berbakti dengan ikhlas serta
jujur kepada
Agama, Negara dan Bangsa.OBJEKTIF


 1.  Memberi keselesaan kepada para pelajar serta guru-guru dalam menjayakan proses pengajaran  & pembelajaran dengan lebih sempurna& berkesan


   2.   Pengajaran & Pembelajaran yang berkesan akan melahirkan
insan-insan yang bersopan dan berakhlak mulia.

  3.   Menyediakan diri pelajarsupaya peka dengan sebarang isu dan fahaman yang menyeleweng dan boleh merosakkan akidah

  4.  Melahirkan pelajar-pelajar yang berilmu, beramal danbertaqwa kepada Allah S.W.T

  5.  Membudayakan pelajar-pelajar dengan cara hidup yang dituntut oleh Agama  Islam sebagai benteng utama pemantapan akidah bagi menghadapi cabaran dunia tanpa sempadan

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home